Blog


Nové regule pro správce nesplácených úvěrů zřejmě Senát zítra schválí.

5 / 3 / 2024

Vážení čtenáři, milí klienti, správci nesplácených úvěrů zřejmě budou muset získat k tomuto podnikání licenci od České národní banky. Živnostenské oprávnění jako dosud jim k tomu stačit nebude, budou muset plnit požadované podmínky. Zpřísní se i požadavky na obchodníky s těmito úvěry. Počítá s tím návrh nového zákona o trhu s nevýkonnými úvěry, který doporučily schválit Hospodářský i Ústavně-právní výbor Senátu. Senátoři by měli o předloze rozhodnout ve středu 6. března.

Dosud se obchod s nesplácenými úvěry řídil občanským zákoníkem a obchodníci museli mít živnostenské oprávnění. Tzv. nevýkonné úvěry jsou buď nesplácené úvěry, nebo takové, kde jsou indikovány problémy s možným splácením. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury je cílem návrhu vytvoření jednotného evropského trhu s portfoliem takových úvěrů. Osobami oprávněnými spravovat takzvané nevýkonné úvěry jako součást podnikání budou ze zákona např. banky nebo kampeličky a také přímo správci nevýkonných úvěrů. Správci budou nově vzniklými subjekty ex lege (ze zákona). Správcem nespláceného úvěru bude smět být důvěryhodná korporace a původ jejich financí bude muset být průhledný a nezávadný. Také jeho systém správy a řízení úvěrů bude muset splňovat požadavky stanovené zákonem.

Právní předpis stanoví, že správce i obchodník musí jednat s dlužníkem čestně, spravedlivě a kvalifikovaně. S dlužníkem budou muset komunikovat tak, aby z toho nebylo dotěrné obtěžování, nátlak nebo nepatřičné ovlivňování. Nad správci úvěrů i obchodníky s úvěry bude vykonávat dohled ČNB. Centrální bance budou správci nesplácených úvěrů pravidelně hlásit, kolik takových úvěrů převedli na obchodníky. Předpis by měl otevřít českým společnostem, které obchodují s úvěry, cestu na evropský trh. Ministerstvo financí neočekává, že by změna zákona měla rozpočtové dopady. Finanční náklady přinese inkasním společnostem, které budou muset splnit nové zákonné povinnosti a získat nové povolení ke správě nesplácených úvěrů. „Přijetím navrhovaného zákona by mělo dojít ke kultivaci prostředí správy nevýkonných úvěrů, a trh by tak měly opustit nekorektní inkasní agentury. Obecně můžeme očekávat další kultivaci prostředí vymáhání nesplácených pohledávek," píše se v důvodové zprávě.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Poslanecké sněmovny, Advokátního deníku a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top