Blog


Nové oddlužení rozvolňuje povinnosti dlužníků příliš.

26 / 1 / 2021

Vážení a milí klienti a čtenáři, včera dne 25. ledna 2021 se konal tzv. kulatý stůl o problematice poslední novely insolvenčního zákona, která se má začít projednávat v Poslanecké sněmovně zítra, tj. 27. 1. 2021, na kterém zazněla celá řada velmi zajímavých názorů expertů z řad zástupců Hospodářské komory České republiky, akademických právníků, advokátů, insolvenčních správců a v neposlední řadě i věřitelů. Některé z nich proto přinášíme (i osvětově) níže.

„Nedíváme se na to černobíle, chápeme že hledání kroků k tomu, aby naše společnost dobře fungovala je na pořadu dne. Nedomníváme se však, že navržená novela je příkladem odpovídajícího řešení tohoto problému," uvedl  ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič. Komoře (ale i ČAK) vadí, že novela jde nad rámec unijní směrnice. Ta ukládá povinnost do zákonů propsat zkrácení doby oddlužení z pěti na tři roky u podnikatelských dluhů. Avšak novela napsaná ministerstvem spravedlnosti by umožnila tříleté oddlužení i u spotřebitelských dluhů! Podle Minčiče tak právní změna přichází z příliš velkým rozvolněním povinností dlužníků. Proto by komora doporučovala spíš minimalistické úpravy v insolvenčním zákoně. Hospodářské komoře ČR mj. vadí, že se nad novelou příliš nediskutovalo. „Neměli jsme příležitost k diskuzím. Novela prošla relativně rychle fázemi legislativního procesu, které předcházejí projednávání na parlamentní půdě," upozornil Minčič. Právě do Poslanecké sněmovny se má novela dostat ve středu 27. ledna.

Podle člena představenstva České advokátní komory Michala Žižlavského jde novela nejen nad rámec směrnice. „Transpozice je prováděna v rozporu s hlavním cílem směrnice, kterým je podpora podnikání," konstatuje Žižlavský. Důvodem je právě to, že tříleté oddlužení chce novela umožnit nejen podnikatelům, nýbrž také těm, kterým dluhy vznikly v rámci spotřebitelských půjček. Občanů v oddlužení tvoří z 96 procent spotřebitelé, uvedl Žižlavský. Podnikatelů v oddlužení je v tomto ohledu menšina. „Připomíná to situaci vrtěti psem, pro minoritu se zavádí řešení pro všechny," řekl Žižlavský.

Podle mnoha kritiků splatí dlužníci během tříletého období méně než za pět let. Nutno však dodat, že v novele zůstává formulace o potřebě splatit věřitelům alespoň třicet procent z jejich pohledávek. Zákon předpokládá, že právě u tohoto podílu je splněna podmínka, že dlužník vynaložil veškeré možné úsilí k plnému uspokojení pohledávek věřitelů.

Záznam z debaty (kulatého stolu) je možné zhlédnout na: https://www.youtube.com/embed/OC-HVQUE9fI.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů Idnes.cz a Česká justice)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top