Blog


Nejvyšší správní soud zrušil pokuty insolvenčním správcům.

6 / 5 / 2020

Vážení čtenáři, NSS dal po letech za pravdu třem insolvenčním správcům ve sporu s Ministerstvem spravedlnosti ohledně výkladu insolvenčního zákona. Ministerští úředníci provedli v roce 2016 sérii kontrol v provozovnách insolvenčních správců, přičemž čtyřem z nich udělili pokutu za údajné porušení povinností, spočívající v přítomnosti na provozovně. Avšak Nejvyšší správní soud nedávno rozhodl, že výklad ministerstva byl chybný.

Proti rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti podali sankcí postižení správci správní žaloby, které v prvním stupni zamítl Městský soud v Praze (MS). V polovině dubna letošního roku však s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu uspěl insolvenční správce Michal Žižlavský, kdy senát v čele se soudkyní Miluší Doškovou zrušil jak rozhodnutí senátu MS v Praze, tak ministerstva s tím, že jejich výklad právního předpisu není právně akceptovatelný.

Obratem následovala další dvě de facto analogická rozhodnutí jiných dvou senátů NSS v dalších dvou případech, opírající se v argumentaci o toto prvotní rozhodnutí.

Podle Nejvyššího správního soudu totiž právní předpis platný do 30. června 2017 vyžadoval po insolvenčních správcích toliko povinnost ministerstvu uvést adresu provozovny a úřední hodiny, ve kterých bude činnost vykonávat. Porušením povinnosti by tak bylo neuvedení těchto údajů, přičemž zákon podle NSS nestanovil povinnost v uvedené hodiny tuto činnost také vykonávat.

Zdroj: https://www.ceska-justice.cz/2020/05/nss-zrusil-pokuty-insolvencnim-spravcum-kteri-se-podle-ministerstva-dopustili-poruseni-povinnosti/ (autor: Petr Dimun)

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím webu Česká justice)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top