Exekuce info


Návrh na uzákonění chráněného účtu kabinet podpořil.

2 / 10 / 2020

Vážení klienti, na svém zasedání v pondělí 21. září vláda podpořila uzákonění zvláštního bankovního účtu, na kterém by mohli mít dlužníci uloženy v exekuci nezabavitelné peníze. Tzv. chráněný účet by musela obchodní banka založit na žádost dlužníka zdarma a vést jej za podmínek jeho běžného účtu. Shromažďovaly by se na něm finanční prostředky, které exekuci nepodléhají a jež jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Dlužník by mohl mít pouze jeden chráněný účet. K návrhu koaličních poslanců měl však kabinet několik připomínek. O předloze nyní rozhodne Sněmovna. Autoři předlohy právní normy chtějí, aby ji Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila zrychleně již v prvním čtení tak, aby mohla být účinná od příštího roku.

Dle vládních legislativců obsahuje předloha některé nepřesné formulace. Není např. jasné, zda bude správa sociálního zabezpečení schopná posílat na chráněný účet důchody, jak návrh předpokládá. Dále není zřejmé, jak by měl soudní exekutor postupovat v případě podezření, že se na chráněném účtu vyskytly nesrovnalosti. Přesto ministři dali návrhu souhlasné stanovisko. „Navrhovaná právní úprava je nezbytná, neboť představuje jediný efektivní a přiměřeně rychlý způsob řešení neoprávněných exekucí na účet povinného, snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů a posílení bezhotovostního transparentního bankovního styku," konstatuje důvodová zpráva.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, upravuje také jednorázovou výplatu dlužníkovi z jeho obstaveného účtu. Do konce roku jde v souvislosti se změnami schválenými kvůli koronavirové krizi o čtyřnásobek životního minima, od ledna by to měl být znovu dvojnásobek. Poslanecká předloha by částku zvýšila na trojnásobek životního minima. Návrh rovněž zpřesňuje částku, kterou bude mít k dispozici dlužníkův manžel, pokud bude obstaven i jeho účet. Půjde o polovinu peněz, nejméně o trojnásobek životního minima.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top