Blog


Nastane změna v odměnách insolvenčních správců?

4 / 8 / 2022

Vážení čtenáři, milí klienti, od příštího roku by dlužníci měli dostat možnost projít osobním bankrotem za tři roky místo současných pěti. Ministerstvo spravedlnosti by brzy mělo na vládu poslat návrh na implementaci evropské směrnice, která dobu oddlužení upravuje.

Schválený plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022 počítá s předložením návrhu novely insolvenčního zákona vládě nejpozději v září 2022 a s navrhovanou účinnosti od ledna 2023," řekl České justici mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Ministerstvo v současnosti analyzuje, jak novinka zahýbe odměnami insolvenčních správců. Zvedat je ale nemá v plánu. Správci bijí na poplach, že hrozí, že se jejich odměny po zkrácení ještě sníží a pro řadu z nich by to bylo likvidační. Novelizaci vyhlášky č. 313/2007 Sb. resort neplánuje ani kvůli zvyšující se inflaci. Ministerstvo se spíše zabývá komplexnější analýzou odměňování insolvenčních správců, a to především v souvislosti s předpokládanými dopady zkrácení doby oddlužení," uvedl Vladimír Řepka.

Současný ekonomický model odměn insolvenčních správců se odvíjí od standardní doby trvání oddlužení, tedy pěti let. Případné paušální zkrácení doby oddlužení na 3 roky v souvislosti s transpozicí unijní legislativy by výši příjmů insolvenčních správců nepochybně ovlivnilo.

Insolvenční správci upozorňují, že ke zvýšení odměn nedošlo již 14 let a nyní hrozí, že se zkrácením oddlužení by se odměny mohly reálně ještě snižovat. Požadavek na revizi odměňování ze strany insolvenčních správců je proto logický a očekávatelný. Diskuse by však primárně neměla být vedena o zvýšení odměn, ale o jiném časovém rozložení aktuální celkové výše odměny tak, aby zejména počáteční měsíce řízení, kdy je úkonů insolvenčního správce nejvíce, byly odměňovány jinak (více), než následné „servisní" meziobdobí před opětovnou vyšší náročností v závěru řízení," sdělil České justici místopředseda Krajského soudu v Praze Jiří Grygar. Podle Tomáše Valáška, výkonného ředitele společnosti Insolvence 2008, která vyvíjí a dodává IT řešení pro insolvenční správce a zabývá se i jejich odborným vzděláváním, je nové systémové řešení výše odměn nezbytné.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Ministerstva spravedlnosti a České justice)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top