Blog


K výzvám „Zastavte dětské exekuce“ se připojuje i EK ČR.

22 / 10 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, počty dětských exekucí se stále snižují, nové se prakticky nenařizují. Podle aktuálních statistik je v současné době vedeno necelých 1 800 dětských exekucí. Jak dne 14. října informovala Exekutorská komora ČR, připojuje se z výše uvedeného důvodu k výzvám, aby věřitelé vymáhání dětských exekucí zastavili.

Komora exekutorů rovněž doporučuje zákonným zástupcům (např. rodičům), aby v případě zjištění staršího či novějšího dluhu okamžitě kontaktovali věřitele – tedy ve většině případů obec či dopravní podnik – a požádali o zastavení exekuce. Dětské exekuce až na extrémní případy typu, např. „podnikajících" nezletilců, skutečně do soudobé, moderní společnosti nepatří. Soudním exekutorům bohužel nezbývalo nic jiného, než tyto exekuce provádět. "Pokud věřitel chtěl svoji pohledávku vymáhat v exekuci a soud o jejím zahájení rozhodl, exekutorovi bohužel nezbylo nic jiného, než tuto exekuci provést. Konečně i my sami máme děti a uvědomujeme si složitost situace, do které se nezletilé dítě dostane. Tam, kde však rodičovská péče a odpovědnost selhává, musí existovat mechanismy, jak nechtěnému problému zabránit,” vysvětluje situaci Mgr. Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR.

Díky úpravě zákonů v oblastí dětských exekucí (naposledy se jedná o legislativní novelu občanského zákoníku a občanského soudního řádu, která se stala účinnou od 1. července 2021) očekává EK ČR pro futuro (v budoucnu) minimální počty nezletilých v exekuci. Stále je jich ale vedeno přibližně 1 800. EK ČR připojením se k výzvám na věřitele věří, že jejich počet se v blízké budoucnosti přiblíží k nule. „Nejčastějšími důvody dětských exekucí jsou (či spíše byly) poplatky za odpad a různé pokuty jako např. jízdy na černo, půjčovné v knihovnách, příp. předlužená dědictví. Je tedy primárně na věřitelích, tj. dopravních podnicích a obcích či městech, jak rychle se danou situaci podaří vyřešit. Vše se urychlí tím, že zákonní zástupci sami začnou s těmito věřiteli jednat. Počet nezletilých v exekuci klesl za posledních osm měsíců takřka o čtvrtinu. Nejvíce se těchto nezletilých povinných nachází v Plzeňském a Ústeckém kraji a v hlavním městě Praha," uzavřel Jan Mlynarčík.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím webu Advokátního deníku a Exekutorské komory ČR)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top