Blog


Exekutorská komora na novém webu uveřejňuje statistiky o exekucích v ČR.

9 / 7 / 2019

Exekutorská komora na novém webu uveřejňuje statistiky o exekucích v ČR.

Vážení klienti, komplexní statistiky a data o exekučním řízení poskytuje od 1. července 2019 Exekutorská komora České republiky prostřednictvím nově zřízené webové stránky http://www.statistiky.ekcr.cz/.

Návštěvníci oficiálního internetového portálu projektu mají nově možnost získat přístup k široké škále statistických dat o exekučním prostředí v tuzemsku. „Komora tímto krokem jasně deklaruje transparentnost ohledně exekucí a zároveň si od něj slibuje precizní využívání dat při diskusi o celé problematice,“ konstatují zástupci Komory. Současně spouštějí projekt „Otevřená data o exekucích“.

„Exekutorská komora ČR tímto projektem zpřístupňuje otevřeně celé společnosti objektivní data o exekucích, která budou volně k využití pro akademické, legislativní, publicistické či jakékoli jiné využití. Chceme, aby informace o exekucích byly co nejpřesnější a transparentní,“ představil hlavní důvody spuštění webových stránek prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil. V této rovině či souvislosti je tak např. všeobecně známo, že některé kraje našeho státu se vyznačují vyššími čísly než ostatní. Z tohoto důvodu je úplnou samozřejmostí i členění z geografického pohledu podle jednotlivých krajských samospráv. Nad to zde zájemci nebo badatelé budou mít příležitost dohledat konkrétní data o počtech povinných z řad nezletilých nebo naopak seniorů.

V první fázi projektu přehledně zveřejňuje Exekutorská komora ČR na webové stránce informace týkající se exekučních řízení a dlužníků v exekučním řízení. Data jsou čerpána z Centrální evidence exekucí, jejíž existenci a obsahové náležitosti stanoví exekuční řád a příslušná prováděcí vyhláška Ministerstva spravedlnosti.

Pro futuro (v budoucnu) budou přibývat další statistické údaje, které budou obsahovat i porovnání situací v určených časových obdobích. Uveřejňované informace budou rovněž pravidelně aktualizovány. Projekt „Otevřená data o exekucích“ není financován z veřejných prostředků.

Doposud se totiž stávalo, že data týkající se exekucí byla zpracována a následně interpretována chybným způsobem, což často vedlo k vyvozování nepřesných závěrů, které se postupně začaly chybně považovat za relevantní skutečnosti.

„Exekuce jsou nejen právním, ale hlavně celospolečenským a ekonomickým fenoménem, o kterém by se měla vést debata, která by měla probíhat odborně na základě získaných dat. A nikoliv nástroji demagogickými či na podkladu emocí nebo domněnek. Nechceme strašit, ale poukazovat – bez nádechu senzacechtivosti a bulvárnosti,“ prohlásil Vladimír Plášil.

Vážení čtenáři a klienti, protože se v problematice výkupů právně zatížených nemovitostí, exekucí a insolvencí neustále vzděláváme, budeme pro Vás na tomto místě sledovat i nejnovější aktuality, statistiky či ukazatele z exekučního prostředí.

Zdroje:

https://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/2593-exekutorska-komora-spousti-projekt-otevrena-data-o-exekucich-na-novem-webu-bude-zverejnovat-statistiky-o-exekucich?w=,

http://www.statistiky.ekcr.cz/,

 https://www.ceska-justice.cz/2019/07/exekutorska-komora-bude-zverejnovat-statistiky-exekucich/.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top