Blog


Exekutor dražil majetek dlužnice v postavení věřitele.

3 / 4 / 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, díky dražbě majetku, kterou byl pověřen soudní exekutor a současně postavením její věřitel, podala dlužnice odvolání proti usnesení o příklepu. V insolvenčním řízení není dlužník účastníkem dražby, k odvolání proto není oprávněn a soud nemá odvolání projednat, potvrdil Nejvyšší soud v Brně (dále jen „NS") a odvolání odmítl.

To však ale neznamená, že zpeněžení majetku proběhlo řádně. Soudní exekutor konal v rozporu s právním předpisem a byl v konfliktu zájmů. Dlužnice se před Nejvyšším soudem dovolávala proti usnesení Krajského soudu v Plzni o jejím odvolání. NS rozhodl, že odvolání dlužnice se ruší. Případ projednalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu 8. března 2023 a schválilo z něho právní věty. Jak vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu, insolvenční správkyně uzavřela v roce 2015 smlouvu s exekutorem, který pro ni měl vykonávat dražby majetku. V roce 2018 vydražil exekutor majetek dlužnice v insolvenčním řízení, sepsal usnesení o příklepu a peníze převedl na účet majetkové podstaty. Proti způsobu zpeněžení majetku se dlužnice (povinná) odvolala. V odvolání namítala neprůhlednost jednání insolvenční správkyně, ale také střet zájmů exekutora. Exekutor, který vedl dražbu, byl současně přihlášen jako její věřitel v předmětném insolvenčním řízení.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů NS a České-justice)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top