Exekuce info


Další omezení mobiliárních exekucí podle exekutorů sníží vymahatelnost práva.

6 / 10 / 2020

Vážení klienti, milí čtenáři, další omezování tohoto nástroje by podle Komory značně poškodilo věřitele, pro které je tato forma vymáhání často poslední možností. O změně u mobiliárních exekucí nakonec poslanci nehlasovali. Nicméně návrh se ale na plénum dostane při druhém čtení.

Změna by zasáhla i bytová družstva, drobné věřitele nebo rodiče čekající na výživné. „Počet stížností na mobiliární exekuce a jejich výkon je minimální. Navíc od roku 2008 dochází v této oblasti k neustálým restrikcím. Další omezování exekučního postihu movitých věcí by byla nesystémové. Některé změny by navíc vedly k upřednostnění státních exekučních orgánů, jelikož se týkají pouze soudních exekutorů. Úpravy jsou již velmi překombinované, trpět budou zejména věřitelé," vysvětluje prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil. Cílem zákonodárců je omezení mobiliárních exekucí v některých případech, racionální hledisko je však podle soudních exekutorů nejasné. „Dohledové orgány navíc potvrzují, že počet stížností na mobiliární exekuce je minimální, a že vyjma jednoho případu, kdy nebyl pořizován audiovizuální záznam, nebyla za posledních 5 let udělena jediná výtka za nezákonný postup při provádění mobiliární exekuce soudním exekutorem," konstatovali zástupci exekutorů. Přijetí úprav by podle nich hrálo do karet nepoctivým dlužníkům, kteří zneužívají nedokonalosti systému, a další ztížení realizace vymáhání by jejich přístup potvrdilo.

Navrhované úpravy s komentářem Exekutorské komory České republiky:

  1. Exekuční imunita vybraných osob: Okruh osob, u nichž nebude možné provádět mobiliární exekuce, je bezprecedentní. Jedná se o osoby, u nichž by za normálních okolností byla exekuce prodejem movitých věcí možná, neboť mohou mít věci, jejichž hodnota nebo počet neodpovídají obvyklým majetkovým poměrům. Pojem obvyklé majetkové poměryje nejasný, a jeho široký výklad může vést až paralýze tohoto způsobu provedení exekuce. Věc by měla být řešena vždy individuálně podle okolností každého případu, a nikoliv systémově zákonem.
  2. Povinný odklad exekuce prodejem movitých věcí v případě, kdy povinný oznámí, že bude splácet druhou třetinu čistého zbytku mzdy nebo min. 1 500 Kč: Navzdory skutečnosti, že povinný disponuje movitými věcmi vysoké hodnoty, které by bylo možné exekučně zpeněžit a vymoci tak dluh, nebude možné tímto způsobem postupovat. Tyto případy tak povedou k neúměrnému prodloužení exekučního řízení. Současně může nastat situace (a nejedná se o neobvyklé případy), kdy věřitel bude v daleko horší pozici oproti svému dlužníku, který bude užívat movité věci, často i vysoké hodnoty, a nesmyslně nízkými splátkami si „vykoupí" ochranu před jejich exekučním postihem.
  3. Exekutorská komora České republiky pak nesouhlasí ani s povinným pořizováním záznamů o veškerých telefonických hovorech s povinnými. „Tato povinnost neslouží účelu provedení exekuce a dostává se do přímého rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů včetně nařízení GDPR. Již v současnosti mají soudní exekutoři povinnost pořizovat audiovizuální záznamy z mobiliárních exekucí; zde je však na rozdíl od předloženého pozměňovacího návrhu účel zřejmý a legitimní.
  4. Rovněž navržené změny v oblasti zápisů do rejstříku zahájených exekucí se jeví jako nekoncepční, obzvláště přihlédneme-li k tomu, že exekuce vedené orgány odlišnými od soudních exekutorů nejsou v žádném centrálním veřejném seznamu evidovány vůbec.

„Z uvedeného výčtu je jasné, jaké nároky a tlak by změny kladly na soudní exekutory a jak negativně se tyto změny promítnou na délce, nákladovosti a složitosti již tak komplikovaného exekučního řízení. Většina podmínek řízení je téměř nezjistitelná, těžko je tedy můžou exekutoři objektivně posoudit. Je také skandální, že dané změny platí pouze pro soudní exekutory a nikoli ostatní exekuční orgány," uzavírá Vladimír Plášil.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů České justice a Exekutorské komory České republiky)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

 

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top