Blog


Češi, Moravané a Slezané nesouhlasí s dalšími úlevami pro dlužníky.

22 / 3 / 2021

Vážení a milí čtenáři, má Česká republika stále přísné zákony směrem k dlužníkům? Češi si to nemyslí. Ačkoliv poslanci budou brzy projednávat další návrhy právních předpisů zmírňující pravidla splácení dluhů, většina lidí s nimi nesouhlasí. Osobní bankrot je podle nich totiž již teď příliš mírný, s jeho navrhovaným zkrácením na 3 roky by souhlasilo pouze 10,5 procent občanů České republiky. Převážná část lidí by neměnila ani fungující pravidla exekucí – 78 % považuje za správné, že je možné prodat dlužníkův movitý majetek, většina by zachovala i svobodnou volbu exekutora a možnost vymáhat dluh tak dlouho, dokud ho dlužník nesplatí. Toto zjištění vyplývá z výzkumu agentury STEM/MARK, který na přelomu února a března realizovala na reprezentativním vzorku 1 016 lidí.

Podle většiny Čechů (82 %) by měl stát pomocí zákonů zajistit, aby se věřitel dostal ke svým penězům. Naopak pouze necelých 8 pct lidí si myslí, že by zákonodárci měli dlužníkům dluhy odpustit.

Za neodpustitelné lidé považují všechny typy dluhů od výživného přes odměnu za práci až po hypotéky, spotřebitelské úvěry či poplatky za energie. Vstřícnější by byli u půjček příbuzným či přátelům.

Jen 16 % lidí považuje za správné, že současná pravidla osobního bankrotu umožňují, aby byly dlužníkovi dluhy smazány i v případě, kdy z nich splatí méně než 30 %.

Ještě méně lidí (10,5 %) by podpořilo další zmírnění podmínek oddlužení v podobě jeho zkrácení z aktuálních 5 let na 3 roky, jak navrhuje vláda.

Mezi obyvateli dále převažuje názor (56 %), že by věřitel měl mít možnost dluh vymáhat až do té doby, dokud ho dlužník nesplatí. S omezením vymáhání na dobu 3 let, jak navrhuje projednávaná novela exekučního řádu, by souhlasilo pouze 12 % lidí.

Tam, kde by splácení dluhu formou srážek ze mzdy trvalo příliš dlouho, by podle většiny respondentů (78 %) měla být zachována možnost, aby soudní exekutor provedl mobiliární exekuci a prodal dlužníkův zbytný movitý majetek.

„Průzkum jasně ukazuje, že většina lidí si stále myslí a trvá na tom, že dluhy se mají platit. Výsledky se prakticky neliší od průzkumu, který na toto téma STEM/MARK realizoval před dvěma lety, a to navzdory aktuální nelehké situaci. V odpouštění dluhů by lidé dnes dokonce byli ještě o něco přísnější," komentuje výsledky Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů, pro niž byl výzkum agenturou STEM/MARK realizován. Staněk poukazuje taktéž na skutečnost, že postoje občanů jsou v drtivé většině případů odlišné od legislativních změn, které stát v posledních letech zavádí. „Je zřejmé, že pohled zákonodárců je v této věci velmi výrazně zkreslen zájmy a názory hrstky bojovníků za práva dlužníků, kteří jsou bohužel na rozdíl od běžných občanů a věřitelů velmi aktivní v médiích a na sociálních sítích," poznamenal.

Pakliže by se lidé sami ocitli v pozici věřitele, bylo by pro většinu z nich (86 %) zásadní, aby se domohli zaplacení dluhu v co nejkratším čase a s co nejmenšími náklady. Pouze 6,5 % lidí by souhlasilo s tím, aby věřitel musel před započetím exekuce zaplatit exekutorovi nevratnou zálohu, jak navrhuje novela ministerstva spravedlnosti.

„Odměna exekutora by podle většiny lidí měla být odvislá od toho, jak dobře vykonává svoji práci. Vzhledem k tomu, že jsou v kvalitě i úspěšnosti exekutorů velké rozdíly, považuje také převážná část lidí za správné, aby měl věřitel i nadále právo zvolit si exekutora, kterému vymáhání dluhu svěří," uzavírá Staněk.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím Stemmark, Advokátního deníku a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top